Korzyści zdrowotne płynące z ogrzewania ściennego

0
GRZEJNIK-PLYTOWY-PANELOWY-ogrzewanie-scienne

W przypadku systemów grzewczych, metoda przekazywania ciepła odgrywa znaczącą rolę w określaniu ogólnego komfortu i korzyści zdrowotnych wewnętrznego środowiska. Istnieją trzy główne rodzaje systemów grzewczych:

 • Ogrzewanie powietrzne
 • Ogrzewanie grzejnikowe (konwekcyjne)
 • Ogrzewanie powierzchniowe (w tym ogrzewanie ścienne, podłogowe i sufitowe)
 • Ogrzewanie powietrzne: Mniej zdrowa opcja

Systemy ogrzewania powietrznego często uważane są za szkodliwe dla zdrowia i dobrego samopoczucia człowieka, zwłaszcza dla alergików. Główne powody to:

 • Asymetria temperatury: Ogrzewanie powietrzne tworzy znaczące różnice temperatur w pomieszczeniu, prowadząc do przeciągów nawet przy zamkniętych oknach. Jest to spowodowane ruchem powietrza nasilanym przez wentylatory wymuszające dodatkową cyrkulację powietrza.
 • Cząstki w powietrzu: Ciągły ruch powietrza powoduje unoszenie się kurzu, pyłków i innych alergenów, co może zaostrzać problemy z układem oddechowym i alergie.
 • Jonizacja dodatnia: Nagrzane powietrze, mające kontakt z metalowymi powierzchniami (np. kanały wentylacyjne), staje się dodatnio zjonizowane. Może to negatywnie wpływać na komfort i zdrowie osób przebywających w takich pomieszczeniach.

Ogrzewanie grzejnikowe: Umiarkowana alternatywa

grzejniki-a-kondensacja
grzejniki a kondensacja

Ogrzewanie grzejnikowe dzieli pewne wady z ogrzewaniem powietrznym, ale w mniejszym stopniu:

 • Niższa temperatura powietrza: Ponieważ powietrze nie jest głównym nośnikiem ciepła, temperatura powietrza w pomieszczeniu jest zazwyczaj niższa, co redukuje niektóre negatywne efekty.
 • Naturalna cyrkulacja powietrza: Ruch powietrza ogranicza się do naturalnej konwekcji, co skutkuje mniejszym unoszeniem się kurzu i alergenów w porównaniu do systemów wymuszonego powietrza.

Ogrzewanie ścienne: Najzdrowsza metoda ogrzewania

Ogrzewanie ścienne, będące rodzajem ogrzewania powierzchniowego, wyróżnia się licznymi korzyściami zdrowotnymi. W przeciwieństwie do wcześniej wymienionych systemów, ogrzewanie ścienne:

 • Poprawia jakość powietrza: Nie pogarsza jakości powietrza w pomieszczeniu, ponieważ nie polega na ruchu powietrza do rozprowadzania ciepła. Oznacza to mniej unoszących się cząstek i alergenów.
 • Eliminuje metalowe elementy: Brak metalowych elementów grzewczych mających kontakt z powietrzem, co zapobiega problemowi dodatniej jonizacji.

Komfort cieplny i temperatura odczuwalna

Komfort cieplny jest bardziej złożony niż tylko pomiar temperatury powietrza. Wpływa na niego temperatura odczuwalna, która jest średnią wartością temperatury powietrza i temperatury otaczających powierzchni. Relacja ta jest zilustrowana przez wykres Königa, pokazujący, że:

 • Kompensacja promieniowaniem cieplnym: Stosunkowo niskie temperatury powietrza mogą być kompensowane przez promieniowanie cieplne, zapewniając komfortowe środowisko termiczne. Znanym przykładem jest opalanie się w górach zimą. Pomimo zimnego powietrza, promieniowanie słoneczne utrzymuje ciepło.
 • Idealny klimat wewnętrzny: Dla optymalnego komfortu temperatura powietrza wewnętrznego powinna wynosić 16-18°C, podczas gdy temperatura powierzchni elementów budowlanych powinna wynosić 24-30°C. Tylko ogrzewanie ścienne może konsekwentnie osiągnąć tę równowagę.

  wykres-komfortu-cieplnego
  wykres komfortu cieplnego

Jonizacja powietrza i jej skutki

Jonizacja powietrza znacząco wpływa na samopoczucie człowieka. Jony powietrza to atomy lub cząsteczki z zaburzoną równowagą elektronową, klasyfikowane jako:

 • Jony dodatnie: Atomy lub cząsteczki, które straciły elektrony.
 • Jony ujemne: Atomy lub cząsteczki, które zyskały dodatkowe elektrony.

Skutki zdrowotne jonizacji powietrza

Badania wskazują, że jony ujemne poprawiają nastrój i tworzą uczucie świeżości, podczas gdy jony dodatnie mogą:

 • Zwiększać problemy z układem oddechowym: Wysokie poziomy jonów dodatnich mogą powodować uczucie duszności i suchości w drogach oddechowych.
 • Zaostrzać alergie: Jony dodatnie mogą prowadzić do zwiększonej cyrkulacji kurzu i alergenów.

Wady ogrzewania grzejnikowego

W pomieszczeniach z ogrzewaniem grzejnikowym wzrasta liczba jonów dodatnich, co prowadzi do:

 • Dyskomfortu: Objawy takie jak duszność i suchość gardła spowodowane przewagą jonów dodatnich.
 • Zmniejszenia liczby jonów ujemnych: Ruch powietrza przez metalowe kanały i grzejniki zmniejsza stężenie korzystnych jonów ujemnych, proporcjonalnie do prędkości przepływu powietrza, temperatury powierzchni grzejnych i wilgotności.

Wyzwania związane z ogrzewaniem powietrznym

Ogrzewanie powietrzne jest w pewnym stopniu dyskwalifikowane ze względu na trudności i koszty związane z zwiększeniem gęstości jonów ujemnych. Bardziej praktyczne rozwiązania polegają na zmniejszeniu poziomu jonów dodatnich poprzez:

 • Wentylację: Odpowiednia wentylacja może pomóc, ale nie zawsze jest wystarczająca.
 • Niskotemperaturowe systemy powierzchniowe: Używanie systemów takich jak ogrzewanie ścienne, które nie zakłócają powietrza i utrzymują zdrowszy bilans jonowy.

Podsumowanie systemów grzewczych

Z perspektywy metod przekazywania ciepła, kategoryzujemy systemy grzewcze na:

 • Ogrzewanie powietrzne: Najmniej korzystne dla zdrowia, ponieważ cyrkuluje powietrze, alergeny i tworzy dodatnią jonizację.
 • Ogrzewanie grzejnikowe: Lepsze niż ogrzewanie powietrzne, z mniejszym ruchem powietrza i niższą temperaturą powietrza, ale wciąż tworzy dodatnie jony.
 • Ogrzewanie powierzchniowe: Obejmuje ogrzewanie ścienne, podłogowe i sufitowe, przy czym ogrzewanie ścienne jest szczególnie korzystne ze względu na minimalny wpływ na jakość powietrza i balans jonowy.

Wniosek: Wyższe walory zdrowotne ogrzewania ściennego

Ogrzewanie ścienne oferuje niezrównane korzyści zdrowotne w porównaniu z innymi metodami ogrzewania. Zapewnia lepszą jakość powietrza, minimalizując cyrkulację alergenów i utrzymując korzystny balans jonowy. Komfort cieplny osiągany dzięki ogrzewaniu ściennemu, z jego zrównoważonymi temperaturami powietrza i powierzchni, zwiększa ogólne samopoczucie. Czyni to ogrzewanie ścienne idealnym wyborem do tworzenia zdrowego, komfortowego środowiska wewnętrznego.

Dodaj komentarz